- Informacja -
- Reklama -
- Informacja -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Dyżury aptek:
Apteka "Na Zdrowie" w Kępnie
ul. Warszawska 30
tel. 62 599 30 81
Partnerzy
Akademia Piłkarska Reissa Kępiński Ośrodek Kultury KKS Polonia Kępno Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie Kepnosocjum.pl
Sonda:
Czy planujesz wyjechać na urlop w tym roku?
Newsletter:

Jednogłośnie za budżetem

  • zdjęcie: www.trzcinica.com.pl
    zdjęcie: www.trzcinica.com.pl
28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Trzcinica jednogłośnie uchwaliła budżet na 2013 rok. Projekt budżetu przedstawiony przez Wójta Gminy Trzcinica został szczegółowo omówiony w trakcie posiedzeń Komisji Rady Gminy Trzcinica, uzyskał także pozytywną opinię RIO w Poznaniu i Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

Łączna kwota dochodów planowana jest w wysokości 14 423 851,15 złotych w tym dochody bieżące 13 065 007,90 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1 358 843,25 zł. Natomiast łączna kwota wydatków planowana jest w wysokości 12 312 358,56 zł. Z podsumowania powyższych kwot dochodów i wydatków wynika, iż pojawia się nadwyżka budżetu w kwocie 2 111 492,59 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, tak aby zadłużenie na koniec 2013 roku osiągnęło poziom około 21% dochodów (dopuszczalny limit to 60%). Prócz środków już zaplanowanych w budżecie roku 2013 na zadania inwestycyjne i różnorodne przedsięwzięcia przeznaczone zostaną wolne środki z 2012 roku wynoszące około 1 300 000 złotych.

W tegorocznym budżecie wyodrębniono środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 130 246,07 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wielu zadań bardzo ważnych dla lokalnych społeczności.

Wśród inwestycji planowanych do realizacji w 2013 roku w obszarze ochrony środowiska należy wymienić „Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej, rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz częściowa wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z odbudową dróg w miejscowości Trzcinica i wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV w miejscowości Piotrówka i budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła-Młyn”.

Ponadto zabezpieczono 110 000 złotych na dofinansowanie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie w ramach Spółki „Inwestor”. W zakresie budowy dróg i chodników planowane jest dokończenie dróg w miejscowości Ignacówka Druga i Kuźnica Trzcińska, a także odcinki ulic Młyńskiej i Zamkowej w Trzcinicy. Będą one częściowe dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, ponadto wykonana zostanie pierwsza część chodnika na ulicy Głównej w Laskach. Złożony zostanie w styczniu br. wniosek dotyczący budowy parkingu w miejscowości Wodziczna w ramach PROW działanie Odnowa Wsi. Zaplanowano także zabezpieczenie z wolnych środków około 350 000 – 400 000 złotych na budowę drogi powiatowej w miejscowości Smardze (całość inwestycji to około 2 000 000 złotych pozostałe środki to środki zewnętrzne 1 000 015 złotych oraz Powiatu Kępińskiego). Przeprowadzony zostanie w roku 2013 remont dróg w miejscowości Aniołka Pierwsza, Aniołka Druga i Pomiany - Krok, a także dróg gruntowych.

W zakresie zadań oświatowych planowana jest kontynuacja budowy przedszkola w Trzcinicy - nastąpi przyspieszenie prac - oraz prace remontowe w Zespole Szkół w Laskach, w tym w szczególności podłóg. Zaplanowano zakupy sprzętu informatycznego do placówek oświatowych i bieżące konserwacje. Od 1 września 2013 roku zaplanowano środki na utworzenie czwartego oddziału przedszkolnego w Trzcinicy i trzeciego oddziału przedszkolnego w Laskach (łącznie około 170 miejsc) co powinno zabezpieczyć potrzeby wszystkich oczekujących na przyjęcie do przedszkola. Powstaną nowe punkty oświetleniowe w miejscowościach Piotrówka, Ignacówka Druga, Jelenia Głowa i Teklin. W zakresie bazy sportowej i rekreacyjnej po otrzymaniu częściowego dofinansowania zewnętrznego rozpocznie się budowa pawilonu sportowego w miejscowości Laski i dalsza modernizacja pawilonu sportowego w miejscowości Trzcinica, a także boisk do piłki siatkowej w Kuźnicy Trzcińskiej i Wodzicznej. Dokończone zostaną boiska w Pomianach i Aniołce Pierwszej. Place zabaw w Pomianach, Aniołce Pierwszej i Laskach będą uzupełnione o dodatkowy sprzęt i zabawki.

W Domach Ludowych przeprowadzone zostaną dalsze prace modernizacyjne w tym w Trzcinicy, Wodzicznej, Smardzach (centralne ogrzewanie), Aniołce Pierwszej (w ramach częściowego dofinansowania z PROW), Piotrówce, Laskach, Kuźnicy Trzcińskiej oraz Pomianach (w ramach częściowego dofinansowania z PROW). W budżecie 2013 roku zabezpieczono 312 000 zł dotacji w tym 189 000 złotych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy na prowadzenie bieżącej działalności. Dodatkowo planowane jest złożenie w 2013 roku wniosku w ramach programu wieloletniego „Biblioteka +” w związku z tym, iż w dniu 27 grudnia 2012 Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe warunki na bardziej korzystne, które gwarantują do 75% dotacji z budżetu państwa czyli do kwoty 1 875 000 złotych.

Wyodrębnione zostały dotacje na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w tym na zakup sprzętu i wyposażenia. Planowane jest także pozyskanie dofinansowania na zakup pojazdu do ratownictwa drogowego dla OSP w Trzcinicy oraz zmodernizowanie pojazdu bojowego w OSP w Laskach do standardu GBA z linią szybkiego natarcia. Zaplanowano także wydatki związane z kulturą fizyczną w kwocie 114 955 złotych w tym dotację dla dwóch klubów sportowych LZS Trzcinica i LZS „Victoria” Laski w kwocie 70 000 złotych. Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik - budżet roku 2013 jest budżetem, który wymaga dużej dyscypliny finansów, ale stwarza możliwości dalszego rozwoju Naszej Gminy. Ponadto podjęte będą działania, które otworzą po raz kolejny możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Źródło: www.trzcinica.com.pl
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com

Komentarze

Redakcja portalu Kepnianie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.
MENU:
WAŻNE:
KONTAKT
tel.: 785 210 310
e-mail: kontakt@kepnianie.pl
REKLAMA:
Sprawdź naszą ofertę:
Reklama