- Informacja -
- Reklama -
- Informacja -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Dyżury aptek:
Apteka "Na Zdrowie" w Kępnie
ul. Warszawska 30
tel. 62 599 30 81
Partnerzy
Akademia Piłkarska Reissa Kępiński Ośrodek Kultury KKS Polonia Kępno Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie Kepnosocjum.pl
Sonda:
Czy planujesz wyjechać na urlop w tym roku?
Newsletter:

Otwarcie przebudowanej drogi na odcinku Baranów – Jankowy

W dniu 8 października 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej drogi na odcinku Baranów – Jankowy

W wydarzeniu tym udział wzięli m.in.: Starosta Kępiński – Witold Jankowski; Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska – Siwek; Sekretarz Starostwa Powiatowego w Kępnie – Magdalena Osada; Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Jerzy Dobrzyński; Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie – Maciej Hojeński; przedstawiciele firmy SKANSKA S.A. – wykonawcy inwestycji; inspektor nadzoru – Marek Kozioł; przedstawiciele PKP PLK Ostrów Wielkopolski.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy”. Całkowity koszt realizacji tego zadania to ok. 3 mln 760 tys. zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ok. 1 mln 880 tys. zł oraz dofinansowanie Gminy Baranów i partnerów prywatnych inwestycji w wysokości ok. 500 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości ok. 1 mln 895 tys. zł to środki własne Powiatu Kępińskiego.

Należy podkreślić, że przedsięwzięcia to realizowane było w partnerstwie z następującymi podmiotami:
• Gmina Baranów;
• P.P.U.H. "STOLAR" sp.j., Dariusz Jurasik;
• Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Jurek” Danuta i Piotr Żurecki sp.j.

Poza tym przejazd kolejowy na odcinku przebudowanej drogi wykonany został przy współpracy z PKP PLK Ostrów Wielkopolski Warto przypomnieć, że na realizację powyższego przedsięwzięcia ogłoszony został przetarg nieograniczony. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wybrano firmę SKANSKA S.A. Natomiast nadzór na inwestycją sprawował Pan Marek Kozioł i Piotr Witczak. Prace rozpoczęto na przełomie maja/czerwca 2015, a zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło 30 września 2015 r.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy na odcinku od miejscowości Baranów do miejscowości Jankowy. Długość odcinka objętego wnioskiem to 3 225 m.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmował m.in.: wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodnika z asfaltobetonu, przebudowa istniejącego chodnika, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi, odmulenie rowów, oczyszczenie przepustów, przebudowa zjazdów z drogi w zakresie pasa drogowego, wycinka drzew, remont mostu w zakresie płyty nośnej i wspornika dla chodnika, wzmocnienie skarp i dna rzeki Niesób na długości 10 m kostką granitową, przebudowa przepustu Ø 600 na Ø 1000, wyznaczenie 5 przejść dla pieszych oraz 1 przystanku autobusowego wraz z oświetleniem przejść. Efektem przedmiotowej inwestycji było m.in.: 3225 m przebudowanej drogi, 1 przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową, 4 m nowowybudowanych chodników, 130 m przebudowanych chodników, 2793 m nowowybudowanych ciągów pieszo-rowerowych, 1071,9 m nowowybudowanej kanalizacji deszczowej, 5 nowowybudowanych przejść dla pieszych. W ramach przedsięwzięcia wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, która spowoduje zmniejszenie emisji hałasu i polepszenie warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej. Ponadto na skutek realizacji przedsięwzięcia nastąpi również poprawa płynności ruchu.
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com

Komentarze

Redakcja portalu Kepnianie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.
MENU:
WAŻNE:
KONTAKT
tel.: 785 210 310
e-mail: kontakt@kepnianie.pl
REKLAMA:
Sprawdź naszą ofertę:
Reklama