Spotkanie podsumowujące projekt - Kępno - Kepnianie.pl
- Informacja -
- Reklama -
- Informacja -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Dyżury aptek:
Apteka "Na Zdrowie" w Kępnie
ul. Warszawska 30
tel. 62 599 30 81
Partnerzy
Akademia Piłkarska Reissa Kępiński Ośrodek Kultury KKS Polonia Kępno Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie Kepnosocjum.pl
Sonda:
Czy planujesz wyjechać na urlop w tym roku?
Newsletter:

Spotkanie podsumowujące projekt

W latach 2008-2013 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie realizuje systemowy projekt pn. „Skuteczne wsparcie”. 19 grudnia 2012 r. w Restauracji „Club Cafe Polonia” w Kępnie odbyło się spotkanie podsumowujące zadania podjęte w ramach tego przedsięwzięcia w 2012 roku

Wszyscy siedzimy w tej samej łodzi, trzeba nam więc razem płynąć

… powyższe słowa Filipa Bosmansa, autora wielu książek i wielkiego flamandzkiego przyjaciela ludzi bez wątpienia mogą stać się mottem projektu znanego w naszym mieście pn. „Skuteczne wsparcie”. Przedsięwzięcie od 2008 roku realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, zaś współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Założenia projektu

W 2012 roku projekt wdrażano w życie od 1 stycznia do 31 grudnia. Realizatorzy wspierali działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w niesieniu pomocy osobom bezrobotnym poprzez zawieranie kontraktów socjalnych motywujących ich do podjęcia zatrudnienia. Działania podejmowane w ramach projektu miały bowiem charakter wsparcia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo. Osiągnięcie tego celu było możliwe poprzez zdobycie kluczowych umiejętności społecznych, dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie skuteczności pracy socjalnej. Pracę tę prowadziło 11 pracowników socjalnych zatrudnionych w MGOPS w Kępnie oraz jeden nowo zatrudniony w ramach projektu pracownik socjalny. Pomoc otrzymało 27 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Kępno.

Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określa uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Działania w socjalnym pakcie podejmowane są wspólnie z pracownikiem socjalnym oraz klientem, który jest aktywnym partnerem projektu. Podejmowane zadania mają na celu zmianę trudnej sytuacji klienta, kontrakt określa zobowiązania obu stron. Podpisywany przez bezrobotnych dokument socjalny regulował kwestie dotyczące m.in. podniesienia przez beneficjentów kwalifikacji zawodowych, nabycia nowych umiejętności, przewidywał też prowadzenie zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym oraz konsultacje z radcą prawnym.

Uroczyste zakończenie

19 grudnia 2012 roku w Restauracji „Club Cafe Polonia” w Kępnie odbyło się uroczyste podsumowanie zadań wykonanych w ramach realizacji „Skutecznego wsparcia” w 2012 roku. W imieniu realizatorów projektu gości powitała kierownik MGOPS w Kępnie – Maria Żurecka. Całość spotkania prowadziła Katarzyna Schimrosczyk-Jańska, która serdecznie podziękowała prowadzącym osobom prywatnym i firmom prowadzącym w 2012 roku zajęcia z beneficjentami przedsięwzięcia. W tej części uroczystości dyplomy otrzymały prowadzące zajęcia: Małgorzata Bera –z psychologii, Barbara Surek-Dyba - z prawa pracy, Iwona Rataj - z rynku pracy oraz Jakub i Bogusław Grabowscy – prawo jazdy kat. B, Edward Stankowiak przedstawiciel Firmy BEPRES Szkolenia-Doradztwo-Usługi (organizatorowi szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej). Podziękowano również: Andrzejowi Tymczewskiemu z Agencji Kształcenia Kadr, organizatorowi kursu: pomoc kuchenna z elementami kelnerstwa, Krzysztofowi Krysztofiakowi z Firmy PRIMUS, odpowiedzialnemu za przeprowadzenie kursu wizażystka-kosmetyczka oraz Annie Zujewskiej za zajęcia z bukieciarstwa. Pomocą w realizacji projektu służyli również: Eugeniusz Derkacz - Biuro Latawiec Trawel i Ryszard Tuz - Gospodarstwo Agroturystyczne „Bocianie gniazdo”. Ważnym punktem uroczystości okazał się również moment wręczania świadectw ukończenia przez uczestników „Skutecznego wsparcia” 2012 r. poszczególnych kursów. Tego popołudnia nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych zarówno pod adresem beneficjentów, realizatorów projektu jak i prowadzących zajęcia. Wygłaszali je zarówno przedstawiciele władz miasta (wiceburmistrz Szymon Szczęsny), goście z zajęć Małgorzaty Bery (np. Andrzej Stachowiak, Ryszard Przybylski) czy też obecni na uroczystości sympatycy i sprzymierzeńcy projektu. Życzliwym rozmowom nie było końca.

Zajęcia w 2012 roku odbywały się bez większych zakłóceń, dlatego dzisiaj z dumą możemy patrzeć na mijający rok i optymizmem myśleć o 2013 roku – powiedziała w rozmowie z „Tygodnikiem…” Joanna Steć – koordynatorka „Skutecznego wsparcia”. Sprawnie realizowany projekt stwarza możliwość wyjścia z kręgu wykluczonych wielu bezrobotnym. Umacnia w nich przekonanie, że mogą stać się samodzielnymi i aktywnymi zawodowo mieszkańcami Kępna. Tego wszystkiego doświadczyli właśnie beneficjenci „Skutecznego wsparcia” w Kępnie. Zarówno realizatorzy jak i uczestnicy projektu nabyli przekonania, że „Myśląc o kimś dobrze, zawsze pobudzisz go ku dobremu”.

Grażyna Gatner
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com

Komentarze

Redakcja portalu Kepnianie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.
MENU:
WAŻNE:
KONTAKT
tel.: 785 210 310
e-mail: kontakt@kepnianie.pl
REKLAMA:
Sprawdź naszą ofertę:
Reklama