- Informacja -
- Reklama -
- Informacja -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Dyżury aptek:
Apteka "Na Zdrowie" w Kępnie
ul. Warszawska 30
tel. 62 599 30 81
Partnerzy
Akademia Piłkarska Reissa Kępiński Ośrodek Kultury KKS Polonia Kępno Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie Kepnosocjum.pl
Sonda:
Czy planujesz wyjechać na urlop w tym roku?
Newsletter:

Trzcinica: Inwestycje zaplanowane

  • www.trzcinica.com.pl
    www.trzcinica.com.pl
Na początku stycznia w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się spotkanie poświęcone zaplanowaniu i przygotowaniu inwestycji w roku 2014

Na zadania inwestycyjne w roku 2014 zaplanowano kwotę 3 400 000 złotych, która prawdopodobnie w ciągu roku ulegnie jeszcze zwiększeniu. W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej za kwotę 196 000 złotych zaplanowano wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg w miejscowości Trzcinica, a także dokumentacji na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w miejscowości Piotrówka oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Piła – Młyn oraz Granice – Trzcinica (tzw. Wierzbowa). Dokumentacja przygotowywana jest do nowych naborów na środki unijne w latach 2015-2020.

Oprócz prac dokumentacyjnych wykonane zostaną roboty budowlane wodno – kanalizacyjne w Wodzicznej i Laskach oraz odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Trzcinicy za łączną kwotę 30 000 złotych, jako uzupełnienie systemu wodno – kanalizacyjnego. Jeśli chodzi o budowę dróg to planowane są drogi w Aniołce Drugiej, Laskach ulica Czereśniowa, Trzcinica ulica Młyńska, Piotrówce i Wodzicznej kierunek Pomiany. Kontynuowana będzie budowa chodnika na ulicy Głównej w Laskach. Powstanie także parking przy Domu Ludowym w Wodzicznej i boczny plac przy Domu Ludowym w Laskach. Na powyższe prace drogowe zaplanowano około 350 000 złotych oraz ponadto złożono wniosek na około 250 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu co łączne powinno dać niemałą kwotę około 600 000 złotych, przy czym budowa parkingu w miejscowości Wodziczna dofinansowana jest kwotą około 73 000 złotych ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (całość kosztów to około 120 000 złotych). W Aniołce Pierwszej zaplanowano remont kolejnego odcinka drogi w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia. Oprócz budowy dróg planowane są ich remonty w celu zachowania walorów użytkowych.

W 2014 roku zaplanowano wykonanie centralnego ogrzewania w Domach Ludowych w Pomianach i Piotrówce, będzie kontynuowane modernizowanie Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej (łazienki) i Smardzach (kuchnia). W zakresie edukacji zaplanowano remonty w Zespole Szkół w Laskach i Zespole Szkół w Trzcinicy, doposażony zostanie plac zabaw w Laskach i wyposażony plac zabaw w Trzcinicy. Planowane jest oddanie do użytku nowego przedszkola w Trzcinicy oraz rozpoczęcie prac nad dokumentacją budowy przedszkola w Laskach. Łączne środki w zakresie remontów i inwestycji edukacyjnych przekraczają 900 000 złotych. Ponadto Gmina Trzcinica realizować będzie w roku 2014 na kwotę około 255 000 złotych projekt edukacyjny „Przedszkole Marzeń” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono kwotę 134 434 złotych w tym około 50 000 złotych z przeznaczeniem na remonty i zakup nowego wyposażenia. Kwotę 60 000 złotych przeznaczono na zakup udziałów w Spółce „Inwestor” realizującej wspólny projekt 13 gmin w zakresie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, który od jesieni 2014 roku będzie kompleksowo rozwiązywał problemy gospodarki odpadami komunalnymi także dla Gminy Trzcinica. W latach 2011 – 2013 Gmina Trzcinica przekazała na ten cel już około 325 000 złotych co było dużym zadaniem, ale niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych. W zakresie infrastruktury kulturalnej zaplanowano za kwotę 25 000 złotych urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w Trzcinicy. Dużym przedsięwzięciem będzie I etap budowy biblioteki w Trzcinicy gdzie zaplanowano kwotę 280 000 złotych ze środków Gminy Trzcinica a także pierwszą transzę w wysokości 1052496 złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” (ostateczna wartość środków zewnętrznych to około 74% zadania a środki Gminy Trzcinica to około 26%).

Spore środki przeznaczone zostały na poprawę bazy sportowej i rekreacyjnej. W Laskach zaplanowano budowę budynku socjalnego wielofunkcyjnego tutaj pozyskano 121 417 złotych środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Kuźnicy Trzcińskiej i Wodzicznej powstaną boiska do piłki plażowej siatkowej tutaj dofinansowanie zewnętrzne z PROW to 17660 złotych. Na budynku pawilonu sportowego w Trzcinicy powstanie nowy dach oraz dobudowana zostanie wiata z zewnętrznym dofinansowaniem z PROW w kwocie 17 108 złotych. W obiekcie „Orlika” w Trzcinicy wykonana zostanie zewnętrzna siłownia oraz zewnętrzny stół do ping – ponga takie same zestawy oraz stół do ping – ponga zostaną umieszczone przy Domu Ludowym w Laskach oba zadania zostały dofinansowane środkami PROW w kwocie 35130 złotych. Zaplanowano także środki na zamianę gruntów w miejscowości Smardze pod planowane sołeckie boisko sportowe. Łączne nakłady na infrastrukturę sportową to ponad 425 000 złotych w tym 191 915 złotych to środki zewnętrzne. Oprócz inwestycji sportowych na funkcjonowanie sportu w ramach zadań zlecanych stowarzyszeniom przeznaczono kwotę 100 000 złotych dotyczy to między innymi klubów sportowych.

Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik budżet roku 2014 to kolejny budżet inwestycyjny a więc wymagający sporo pracy i zabiegów o środki zewnętrzne, gdyż bez nich wiele inwestycji byłoby niemożliwe do wykonania. W chwili obecnej zewnętrzne środki to już 1 600 000 złotych a jest jeszcze spora szansa na dodatkowe. W roku 2014 dużo będzie się działo na drogach, w bazie sportowej oraz społecznej w tym zakończenie budowy przedszkola i rozpoczęcie budowy biblioteki w Trzcinicy. Kończąc pewne inwestycje nie zapominamy o przygotowaniu się do kolejnych środków zewnętrznych na lata 2015 – 2020, tutaj dobiegają ukończeniu prace nad dużym zadaniem planistyczno – projektowym w zakresie wodno – kanalizacyjno – drogowym obejmującym miejscowości Trzcinica, Piotrówka i Piła- Młyn. Podobnie ma się sprawa dokumentacji nowego obiektu przedszkolnego w Laskach tak aby dzieci z całej Naszej Gminy docelowo mogły korzystać z obiektów na miarę XXI wieku. Oprócz działań inwestycyjnych w roku 2014 będzie wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym i integracyjnym gdyż jest to także potrzebne mieszkańcom Gminy Trzcinica.

www.trzcinica.com.pl
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com

Komentarze

Redakcja portalu Kepnianie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.
MENU:
WAŻNE:
KONTAKT
tel.: 785 210 310
e-mail: kontakt@kepnianie.pl
REKLAMA:
Sprawdź naszą ofertę:
Reklama