Trzcinica: Podsumowanie minionej kadencji - Kępno - Kepnianie.pl
- Informacja -
- Reklama -
- Informacja -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Dyżury aptek:
Apteka "Na Zdrowie" w Kępnie
ul. Warszawska 30
tel. 62 599 30 81
Partnerzy
Akademia Piłkarska Reissa Kępiński Ośrodek Kultury KKS Polonia Kępno Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie Kepnosocjum.pl
Sonda:
Czy planujesz wyjechać na urlop w tym roku?
Newsletter:

Trzcinica: Podsumowanie minionej kadencji

W trakcie sesji w dniu 27 listopada 2014 roku Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przekazał radnym nowej kadencji oraz sołtysom „Sprawozdanie Wójta Gminy Trzcinica o stanie Gminy Trzcinica na dzień 15 XI 2014 r.”

Opracowanie to jest podsumowaniem wielu działań i zamierzeń, które realizowane były w latach 2011-2014. Znalazły się też tam dane statystyczne obrazujące zmiany jakie zaszły w okresie minionych czterech lat. Liczba mieszkańców wzrosła o 37 osób i wyniosła 4883. Gmina Trzcinica jest jednostką typowo rolniczą gdyż użytki rolne to 70,16 %, jednakże wzrosła liczba podmiotów gospodarczych w ciągu czterech lat z 189 do 222 (wzrost o 17,5%). W okresie minionej kadencji wybudowano 10,13 km dróg. Udzielono także dotacji Powiatowi Kępińskiemu do prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych, dotyczy to w szczególności drogi w Smardzach, mostów w Pomianach i Kuźnicy Trzcińskiej oraz zabezpieczeń na nasypie przed miejscowością Wodziczna. Nowe drogi powstały w miejscowościach Ignacówka Druga, Siemionka, Kuźnica Trzcińska (kierunek Piła), Piotrówka (obok hydrofornii i kierunek Smardze), Trzcinica (ulica Młyńska i Zamkowa), Smardze, Wodziczna (kierunek Pomiany), Aniołka Druga, Laski (ulica Lipowa, Szkolna, Graniczna, Armii Krajowej, Osiedle Spółdzielcze, Ks. St. Stoińskiego, Kępińska i Czereśniowa). Powstały parkingi i place przy Domach Ludowych w Wodzicznej, Laskach i Trzcinicy. Remontowano drogi w Aniołce Pierwszej, Pomiany – Krok i Piotrówce. Sporo środków przeznaczono na zadania wodno – kanalizacyjne wśród, których były budowa kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci wodociągowej (poprzednia zawierała azbest) i remont kanalizacji deszczowej w Laskach, kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody w Trzcinicy, nowa sieć wodociągowa ulica Młyńska w Trzcinicy, budowa wodociągów Teklin, Pomiany – Wodziczna, połączenie Granice – Laski oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (nowy budynek magazynowo – socjalny, stacja dmuchaw).

Poprawie uległa baza oświatowa, oddano do użytku nowe przedszkole w Trzcinicy a opracowano dokumentację projektową i kosztorysową dla nowego przedszkola w Laskach. Obiekty oświatowe były bieżąco remontowane, powstały przy obu zespołach szkół nowoczesne boiska typu „Orlik”. Realizowano projekt „Przedszkole marzeń”, pozyskano nowe wyposażenie do oddziałów przedszkolnych, świetlic szkolnych, przenośnych miasteczek ruchu drogowego. Z dofinansowaniem PFRON zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojawiły się nowe lub wyremontowane odcinki oświetleniowe w miejscowościach Piotrówka, Trzcinica, Teklin, Granice, Ignacówka Pierwsza. Doposażono punkty oświetleniowe w miejscowościach Jelenia Głowa, Aniołka Parcele, Laski, Ignacówka Druga i Piła. Remontowany był budynek pałacu w Pomianach, rozpoczęto budowę biblioteki w Trzcinicy, pozyskano środki na zakup namiotów, stołów i sprzętu do organizacji imprez plenerowych. Dofinansowano remont kościoła w Wodzicznej.

Dużej poprawie uległa baza sportowa. Zmodernizowano budynek socjalny na stadionie w Trzcinicy oraz wybudowano nowy na stadionie w Laskach. Powstały lub zostały zmodernizowane boiska sołeckie w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej, Wodzicznej, Pomianach i Piotrówce. Dokonano zamiany terenu pod boisko sołeckie w Smardzach. Powstały siłownie zewnętrzne i stoły do tenisa w Laskach i Trzcinicy, wykonano boiska do piłki siatkowej plażowej w Wodzicznej i Kuźnicy Trzcińskiej.

W minionej kadencji przeprowadzono kolejny etap remontów i modernizacji Domów Ludowych w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej, Pomianach (w tym instalacja centralnego ogrzewania), Smardzach (w tym instalacja centralnego ogrzewania) Laskach, Trzcinicy, Piotrówce, Wodzicznej, budynku Nr 18 w Pomianach. Gmina Trzcinica wsparła budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, wdrożono usuwanie azbestu oraz zmodernizowano gospodarkę odpadami komunalnymi. W zakresie poprawy bezpieczeństwa remontowano obiekty OSP z terenu Gminy Trzcinica, zakupiono wiele sprzętu i nowe wyposażenie. OSP w Trzcinicy otrzymała zestaw sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego a OSP w Piotrówce lekki wóz bojowy FORD-Transit.

W omawianym okresie odbyło się wiele imprez sportowych, kulturalnych, integracyjnych oraz środowiskowych. Aktywnie działały stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP, KGW, jednostki organizacyjne oraz mieszkańcy. W latach 2011-2014 Gmina Trzcinica na inwestycje przeznaczyła 17 000 000 złotych. Pozyskano z wielu źródeł krajowych i unijnych na różne cele oraz działania kwotę prawie 9 000 000 złotych środków zewnętrznych. Prowadzono racjonalną politykę kredytową i na koniec 2014 roku zadłużenie wyniosło 22,8% dochodów.

Zmieniła się także wartość majątku Gminy Trzcinica (mienie komunalne), który na koniec 2010 roku wynosił 16 097 652,10 zł a na koniec 2014 roku 30 050 845,56 złotych. Nastąpił przyrost o prawie 14 000 000 złotych.

Jak uzupełnia Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: lata 2011-2014 to dobry czas dla Gminy Trzcinica. Udało się sporo wykonać, pozyskano też wiele środków zewnętrznych. Było to możliwe dzięki współpracy z Radą Gminy, sołtysami i mieszkańcami, a także dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica. Przed nami kolejne zadania, których jest jeszcze bardzo wiele do wykonania. Ze swej strony dziękuję za zaufanie mieszkańcom i zapewniam, iż będę się starał o rozwój Naszej Gminy i wszystkich nawet tych najmniejszych miejscowości.
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com

Komentarze

Redakcja portalu Kepnianie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.
dasza

2015-01-13 14:43

Ja nadal czekam na plac zabaw w miejscowosciSmardze
MENU:
WAŻNE:
KONTAKT
tel.: 785 210 310
e-mail: kontakt@kepnianie.pl
REKLAMA:
Sprawdź naszą ofertę:
Reklama